Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/certe/domains/politycznie.eu/public_html/wp-content/plugins/rss-post-importer/app/classes/front/class-rss-pi-front.php on line 205
 

Czym różni się kłamstwo w telewizji niemieckiej i polskiej?

Podaj dalej!

O Polsko-Węgierskim vecie krzyczy cała opozycja, że Rząd który boi się mechanizmu praworządności to rząd nie szanujący prawa.

Na prostym przykładzie pokażemy jak to to wygląda naprawde w europejskiej polityce.

Pozew za określenie “polskie obozy zagłady”

Pan Karol Tendera były więzień niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz (wzniesionego na terytorium Polskim i rękoma POLAKÓW więzionych tam przez NIEMCÓW, nie nazistów lecz NIEMCÓW), walczył przed polskimi sądami o prawdę historyczna z niemiecką telewizja ZDF.

Sądy w Krakowie i Koblencji zgodne co do wyroku na ZDF

Pan Karol wygrał i sąd w Krakowie nakazał ZDF publikacje na stronie głównej  przez miesiąc utrzymać treść konkretnych przeprosin.

Stacja nie pogodziła się z takim wyrokiem i odwołała się do sądy w Koblencji, przegrywając po raz drugi.

ZDF nie wypełnił wyroku nakazującego przeprosiny

Niemiecka stacja telewizyjna jednak nie wykonała wyroku w należyty sposób i  w wyniku dalszych działań prawnych sprawa trafiła do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech i niespodzianka, jakiej chyba nikt w Polsce się nie spodziewał.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech uznaje wyrok Polskiego sadu za niezgodny z niemieckim prawem i zwalnia z wykonania zasądzonej kary.

Absurd?

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech uznając, że wyrok nie może zostać wykonany powołał się na zapisaną w konstytucji Niemiec “wolność słowa” i że nikt nie może narzucać nikomu treści przeprosin.

Buta Niemców nie zna granic

Dosłownie. Niemiecki trybunał podważa swoim działaniem nie tylko orzeczenie POLSKIEGO NIEZAWISŁEGO SĄDU to w dodatku daje przyzwolenie na zakłamywanie historii.

Niemiecki trybunał działając w interesie swojego kraju wszedł w kompetencje sądów w innym kraju i przyznał, że niemiecki podmiot łamiący prawa w innych państwach ma ochronne prawną zapewniona przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.

Sprawa “polskich obozów zagłady” trafiła do Komisji Europejskiej

12 marca 2019 r. Europosłowie Ryszard Antoni Legutko (PiS) , Jadwiga Wiśniewska (PiS) , Zbigniew Kuźmiuk (PiS) , Karol Karski (PiS) , Ryszard Czarnecki (PiS) złożyli oficjalne zapytanie o haniebny wyrok niemieckiego trybunału w następującej treści:

19 lipca 2018 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech orzekł, że telewizja ZDF nie musi przepraszać byłego więźnia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz, 96-letniego Karola Tendery, za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady”.

Tym samym, wykorzystując art. 45 w związku z art. 34 rozporządzenia Bruksela I (1215/2012), Trybunał anulował wykonalność wyroków polskiego Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz niemieckiego Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji uznając, że wyrok polskiego sądu nie może być egzekwowany na terenie Niemiec, gdyż jest „oczywiście sprzeczny” z niemieckim porządkiem publicznym, ponieważ narusza zasadę wolności słowa, gwarantowaną przez niemiecką konstytucję.

Istnienie niemieckich nazistowskich obozów zagłady na terytorium Polski jest niepodważalnym faktem historycznym. W związku z tym pytamy Komisję Europejską:

1) Czy użycie przez niemiecki Trybunał specjalnej klauzuli (art.45) wymagającej „oczywistej sprzeczności” z porządkiem publicznym danego państwa w celu zakłamywania historii jest w tym wypadku dopuszczalne i nie stanowi poprzez taką wykładnię nieakceptowalnego nadużycia prawa?
2) W tym wypadku niemiecki sąd stawia konstytucyjną zasadę wolności słowa ponad niezaprzeczalnymi faktami historycznymi. Czy używanie w mediach nieprawdziwych określeń, takich jak „polskie obozy zagłady”, może być uznane za uzasadnione dla ochrony niemieckiego porządku publicznego?

LINK do pytania.

Odpowiedź KE w sprawie “polskich obozów zagłady”

24 maja 2019 r. odpowiedź udzielona przez komisarz Věrę Jourovą w imieniu Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi czytamy:

 

Rozporządzenie nr 1215/2012(1) stanowi, że uznania i wykonania orzeczenia można odmówić, jeżeli jego uznanie i wykonanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego państwa członkowskiego.

Jak stwierdziła Komisja w odpowiedzi na pytanie pisemne E-000998/2019, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości(2) powoływanie się na porządek publiczny jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim naruszałoby w sposób niedopuszczalny porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ naruszałoby jedną z zasad podstawowych.

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w szczególności na podstawie wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wnoszonych przez sądy krajowe) należy ocena granic, w ramach których sądy państwa członkowskiego mogą powoływać się na tę klauzulę w celu odmowy uznania orzeczenia sądu z innego państwa członkowskiego na mocy rozporządzenia nr 1215/2012.

 

 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1).
(2) Np. sprawa C-302/13 i orzecznictwo w niej przywołane.

LINK do odpowiedzi.

Co wynika z tego bełkotu Jurovej?

Nic nie wynika, bo odpowiedziała w taki sposób by w imieniu reprezentowanej instytucji nie zając stanowiska.

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej dokumentowi na który się powołuje.

Jak czytamy w rozporządzeniu na które powołuje się Pani Jurova:

Artykuł 4

1.   Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane, niezależnie od ich obywatelstwa, przed sądy tego państwa członkowskiego.

Wiec pozwać możemy dowolnego obywatela krajów UE przed dowolnym sądem w UE

Artykuł 7

Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może być pozwana w innym państwie członkowskim:

3) w sprawach dotyczących roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowanie lub przywrócenie stanu poprzedniego, które wynikają z czynu zagrożonego karą – przed sąd, do którego wniesiono akt oskarżenia, o ile sąd ten może według swojego prawa rozpoznawać roszczenia cywilnoprawne;

Mówiąc prosto, Jurova broniąc haniebnego wyroku trybunału powołującego się przy zakłamywaniu prawdy historycznej na wolność słowa (aż nie chce to przejść przez klawiaturę) postanowiła nie zajmować stanowiska.

Praworządność tak, ale po Niemiecku

Dziś Rząd Polski jest krytykowany za niegodzenie się na mech1anizm praworządności którym ma zarządzać urzędnik w Brukseli.

Bruksela zarzuca Polsce brak praworządności między innymi powołując się na “propagandowy” charakter mediów publicznych.

Media publiczne są finansowane przez władze to jak nie maja być propagandowe? Każde media opłacane przez władze są propagandowe – KAŻDE.

W gminie gdzie znajduje się redakcja, Urząd Gminy (rada stoi w opozycji do władz centralnych) wydaje swój miesięcznik, jak myślicie co w nim jest? W listopadzie Rada gminy zafundowała nam kolejna podwyżkę opłat za śmieci – ale o tym nie znajdziecie ani słowa zarówno w miesięczniku jak i na aktualnościach na stronie urzędu.

To na co należy zwrócić uwagę to fakt, że PE pod prezydencja niemiecka zarzuca nam brak praworządności i tłumienie wolnej prasy jednocześnie chroniąc swoje propagandowe media i dając im przyzwolenie na łamanie prawa i jawne kłamanie w imię interesu Niemiec.

 

Nie może być zgody zarówno władz jak i przedstawicieli mediów polskich na różnicowanie tego kiedy kłamstwo jest propagandą, a kiedy jest wolnością słowa.

 

 

Masz ciekawy temat podeślij na redakcja@politycznie.eu

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

ROZBITY EGIPSKO-POLSKI GANG DZIAŁAŁ NA TERENIE MAŁOPOLSKI

śr Gru 2 , 2020
Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o rozprowadzanie narkotyków na terenie woj. małopolskiego oraz przejęcie ponad 15 kg środków odurzających i psychotropowych, to efekt działań CBŚP i Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W akcji, podczas której zatrzymano 8 osób, udział brali także kontrterroryści z SPKP. W Wielkiej Brytanii […]