Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/certe/domains/politycznie.eu/public_html/wp-content/plugins/rss-post-importer/app/classes/front/class-rss-pi-front.php on line 205
 

Uchwały PKW w sprawie głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gmin Marklowice i Baranów

Podaj dalej!

19 czerwca PKW podjęła decyzje o głosowaniu korespondencyjnym na terenie 2 gmin Marklowice i Baranów.

UCHWAŁA NR 198/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego
na terenie gminy Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się głosowanie wyłącznie korespondencyjne na terenie gminy Marklowice w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim.

§ 2. 1. Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 24 czerwca 2020 r.

2. Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

3. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, w tym za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

§ 3. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż 26 czerwca
2020 r.

§ 4. Wójt gminy Marklowice oraz Wojewoda Śląski zapewniają rozpowszechnianie informacji, o których mowa w § 1-3, na terenie objętym głosowaniem wyłącznie korespondencyjnym, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, prasy, radia i telewizji oraz w innych formach umożliwiających dotarcie do wszystkich wyborców na tym terenie.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w uchwale stosuje się tryb i sposób przeprowadzania głosowania korespondencyjnego określony w ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

 


UCHWAŁA NR 197/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego
na terenie gminy Baranów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się głosowanie wyłącznie korespondencyjne na terenie gminy Baranów w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim,
z wyłączeniem obwodu głosowania nr 7 utworzonego w SPOZ w Kępnie, Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny z siedzibą w Grębaninie.

§ 2. 1. Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 24 czerwca 2020 r.

2. Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

3. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, w tym za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (sms), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

§ 3. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż 26 czerwca 2020 r.

§ 4. Wójt gminy Baranów oraz Wojewoda Wielkopolski zapewniają rozpowszechnianie informacji, o których mowa w § 1-3, na terenie objętym głosowaniem wyłącznie korespondencyjnym, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, prasy, radia i telewizji oraz w innych formach umożliwiających dotarcie do wszystkich wyborców na tym terenie.

§ 5. W zakresie nieuregulowanym w uchwale stosuje się tryb i sposób przeprowadzania głosowania korespondencyjnego określony w ustawie z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Bitwa o wozy

śr Cze 24 , 2020
„Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej