Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/certe/domains/politycznie.eu/public_html/wp-content/plugins/rss-post-importer/app/classes/front/class-rss-pi-front.php on line 205
 

OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Podaj dalej!

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Od 1 czerwca 2020 r. do odwołania obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych w pkt 12. W pozostałych zakresach pod wskazanymi numerami telefonów w pkt 13.
 2. Urząd prowadzi obsługę od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z uwzględnieniem informacji szczegółowych dotyczących obsługi paszportowej określonych w pkt 12.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach, prowadzonych przez Urząd, mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt 12.
 4. Wszystkie wizyty umówione do tej pory przez rezerwację internetową – zostały anulowane. Informacja o ponownej możliwości dokonywania rezerwacji poprzez internetowy system rezerwacji kolejki zostanie podana odrębnie, na stronie internetowej Urzędu.
 5. Wizyty umówione telefonicznie – przypadające na okres od 25 maja – pozostają ważne.
 6. Umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne.
 7. Przy wejściu do budynków Urzędu w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy ul. Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione są skrzynki podawcze, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.katowice.uw.gov.pl w zakładce kontakt – książka teleadresowa, a wykaz telefonów do umawiania wizyt został również zamieszczony w pkt 13.
 9. Prosimy, aby przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną wizyty, pamiętając o obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa. Informujemy ponadto, że przy wejściu do budynków Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.
 10. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu.
 11. Jednocześnie odwołane zostało ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydane na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878).
 12. Informacje szczegółowe:
  1) SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 r., w godzinach od 7:30 do 18:00, złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe, wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizyty, w:
  – Oddziale Paszportowym w Katowicach (ul. Jagiellońska 25),
  – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40),
  – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7),
  b) od 1 czerwca do 5 czerwca 2020 r. gotowe do odbioru paszporty z jednostek zlokalizowanych w:
  – Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Sosnowcu, Tychach, Gliwicach, Rybniku i Raciborzu są wydawane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu w Katowicach,
  – Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie i Wodzisławiu Śląskim są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej,
  – Zawierciu są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie,
  c) od 8 czerwca do 12 czerwca 2020 r. gotowe do odbioru paszporty z jednostek zlokalizowanych w:
  – Zabrzu, Bytomiu, Tarnowskich Górach, Tychach, Gliwicach, Rybniku i Raciborzu są wydawane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu w Katowicach,
  – Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, Pszczynie i Wodzisławiu Śląskim są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej,
  – Zawierciu są wydawane w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie,
  od 8 czerwca 2020 r. złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą dodatkowo możliwe, wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizyty w Terenowej Delegaturze Paszportowej w Sosnowcu,
  d) od 15 czerwca 2020 r., złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą możliwe, wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizyty, w:
  – Oddziale Paszportowym w Katowicach (ul. Jagiellońska 25), w godzinach:
  poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:30 do 15:30,
  wtorek – od 7:30 do 18:00,
  – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Bielsku-Białej (ul. Piastowska 40), w godzinach:
  poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:30,
  wtorek – od 7:30 do 17:30,
  piątek – od 7:30 do 13:30,
  – Terenowej Delegaturze Paszportowej w Częstochowie (ul. Sobieskiego 7), w godzinach:
  poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15:30,
  wtorek – od 7:30 do 17:30,
  piątek – od 7:30 do 13:30,
  e) od 15 czerwca 2020 r. złożenie wniosku lub odbiór paszportu będą dodatkowo możliwe, wyłącznie po umówieniu telefonicznym wizytywe wszystkich punktach paszportowych;
  f) wizyty będzie można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – Katowice – tel. 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,
  – Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 71, 33 813 62 76, 33 813 63 40,
  – Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 66, 34 378 21 75,
  – Sosnowiec – tel. 32 29 62 232,
  – Zabrze – tel. 32 27 39 621,
  – Bytom – tel. 32 28 17 224,
  – Tarnowskie Góry – tel. 32 38 13 792,
  – Tychy – tel. 32 23 17 630,
  – Gliwice – tel. 32 23 85 678,
  – Rybnik – tel. 32 42 26 300,
  – Racibórz – tel. 32 41 47 047,
  – Żory – tel. 32 43 41 002,
  – Jastrzębie-Zdrój – tel. 32 47 85 375, 32 47 85 376,
  – Pszczyna – tel. 32 44 92 334, 32 44 92 375,
  – Wodzisław Śląski – tel. 32 41 20 976, 32 41 20 977,
  Zawiercie – tel. 32 67 81 863.

  2) SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) sprawy wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie:
  – przyjmowanie oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego oraz przyjmowanie oświadczeń małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na nabycie lub zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  – przyjmowanie wniosków o uznanie lub nadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  – przyjmowanie wniosków o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  – przyjmowanie wniosków o uznanie za repatrianta, jeżeli podpis nie jest urzędowo poświadczony (np. przez notariusza),
  – potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów tożsamości do spraw prowadzonych w Oddziale do Spraw Obywatelskich (m.in. dowodów osobistych, dokumentów podróży – paszportów), jeżeli kopia dokumentu nie jest urzędowo poświadczona (np. przez notariusza),
  – zapoznanie się z aktami sprawy,
  b) w pozostałych sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, m.in. w sprawach dotyczących poświadczenia/utraty obywatelstwa polskiego, gdzie osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski prosimy wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu),
  c) wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – Katowice – tel. 32 20 77 715, 32 20 77 145, 32 20 77 126,
  – Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  – Częstochowa – tel. 34 378 21 21, 34 378 22 84.

  3) SPRAWY CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) składanie wniosków pobytowych
  – wszystkie dotychczasowe rezerwacje internetowe dokonane w Katowicach i Częstochowie na złożenie wniosków pobytowych dla cudzoziemców zostały anulowane!
  – umówione terminy wizyt do składania wniosków pobytowych dla cudzoziemców w Bielsku-Białej, przypadające od 1 czerwca 2020 r. – pozostają ważne,
  – cudzoziemcy, którym termin rezerwacji internetowej na złożenie wniosku przypadał w okresie zawieszenia obsługi, tj. od 16 marca do 24 maja 2020 r. proszeni są o kontakt telefoniczny z infolinią dla cudzoziemców lub mailowy w celu ustalenia nowego terminu do złożenia wniosku:
  Katowice – tel. 32 606 32 32, mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl, w okresie od 1 kwietnia do odwołania infolinia dla cudzoziemców czynna jest w godzinach 7:30 – 20:00,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36, mail: cudzoziemcy.bielsko@katowice.uw.gov.pl,
  Częstochowa – tel. 34 378 22 22 lub 34 378 20 61, mail: cudzoziemcy.czestochowa@katowice.uw.gov.pl,
  – w przypadku cudzoziemców, którzy wysłali wnioski pocztą, złożyli je w kancelarii Urzędu lub w skrzynkach podawczych, a także zrobią to w okresie wznowienia obsługi, tj. od 25 maja 2020 r., terminy do uzupełnienia braków formalnych wniosków (tj. osobiste stawienie się w Urzędzie, złożenie odcisków linii papilarnych), będą wyznaczane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w formie pisemnej, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na list z Urzędu.
  Wizyty w pozostałych sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli UE, można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – umawianie wizyty w Punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców
  Katowice – tel. 32 20 77 133, 32 606 33 77,
  – wydawanie kart pobytu cudzoziemcom
  Katowice – tel. 32 20 77 919, 32 20 77 630,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61,
  – składanie wniosków o zaproszenie dla cudzoziemca i odbiór zaproszeń, składanie wniosków i odbiór dokumentów dla obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, składanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Kart Polaka i odbiór decyzji
  Katowice – tel. 32 20 77 920, 32 20 77 922,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61, 34 378 21 21, 34 378 22 84,
  – uzupełnianie dokumentów do złożonych wniosków
  Katowice – tel. 32 606 33 77,
  Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  Częstochowa – tel. 34 378 20 61.

  4) ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  a) osobiste stawienie się w Urzędzie nie jest wymagane, wnioski można wysyłać pocztą lub składać za pośrednictwem skrzynki podawczej (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – bez potwierdzenia złożenia dokumentu) lub drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony https://www.praca.gov.pl,
  b) klienci w sprawie potwierdzenia kopii dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – będą przyjmowani po umówieniu telefonicznym wizyty w Oddziale do Spraw Zatrudnienia Cudzoziemców,
  c) wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – Katowice – tel. 32 606 32 32,
  – Bielsko-Biała – tel. 33 813 63 36,
  – Częstochowa – tel. 34 378 20 19, 34 378 20 20, 34 378 22 22,
  d) zezwolenia na pracę cudzoziemców będą wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.

  5) KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)
  a) wizyty w sprawach wymagających osobistego stawienia się w Urzędzie będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty,
  b) kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 – tel. 32 606 33 56, mail: koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl, koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl.

  6) ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
  a) w przypadku złożenia przez osobę zainteresowaną/przedstawiciela ustawowego dziecka odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii – jeżeli lekarz (przewodniczący składu orzekającego) uzna złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności badania – skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego,
  b) o terminach posiedzeń składów orzekających jesteście Państwo informowani listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.

  7) POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO (Biuro Organizacyjno-Budżetowe)
  wizyty można umawiać telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonów:
  – Katowice – tel. 32 20 77 562,
  – Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 00,
  – Częstochowa – tel. 34 378 20 00.

  8) SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW (Wydział Kontroli) – obsługiwani będą wyłącznie klienci po wcześniejszym mailowym umówieniu wizyty – skargi@katowice.uw.gov.pl.

 1. Wykaz telefonów do umawiania wizyt w pozostałych sprawach:
  – Biuro Administracyjne – 32 20 77 231,
  – Biuro Organizacyjno-Budżetowe – 32 20 77 252,
  – Biuro Wojewody – 32 20 77 221,
  – Inspektor Ochrony Danych – 32 20 77 975,
  – Państwowa Straż Rybacka – 32 20 77 819,
  – Państwowa Straż Łowiecka – 32 20 77 892,
  – Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna – 32 20 77 417,
  – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 32 20 77 700,
  – Wydział Finansów i Budżetu – 32 20 77 308,
  – Wydział Infrastruktury – 32 20 77 589,
  – Wydział Kontroli – 32 20 77 296, w sprawach oświadczeń majątkowych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – 32 20 77 234,
  – Wydział Nadzoru Prawnego – 32 20 77 496,
  – Wydział Nadzoru Właścicielskiego – 32 20 77 408,
  – Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 32 20 77 824,
  – Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – 32 20 77 174,
  – Wydział Zdrowia – 32 20 77 455, 32 20 77 453,
  – Zespół Audytu Wewnętrznego – 32 20 77 418,
  – Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 32 20 77 336,
  – Wydział Powiadamiania Ratunkowego – 32 20 77 478.

źródło: UW Katowice

Podaj dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Liczba zakażeń w JSW - 03.06.2020

śr. czerwiec 3 , 2020
03.06.2020 – W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 2141 przypadków zarażenia koronawirusem. W samym Pniówku jest to 1585 osób, 528 osób w Ruchu Zofiówka, 10 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 6 osób w kopalni Budryk i 12 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają 234 osoby.